06 okt 2020

Årsmøte 21. oktober

Styret i skytterlaget kunngjør med dette at ordinært årsmøte blir avholdt onsdag 21. oktober kl 1800 i adm.bygget, Sentralskytebanen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret ved leder i hende senest 17. oktober.

[top]