07 mai 2020

Avfall på Sentralskytebanen

Vi har fått tilbakemelding fra Forsvaret om at avfall har vært kastet i feil container på Sentralskytebanen nylig. Vil med dette minne alle om å gjøre riktig kildesortering, slik at vi og Forsvaret unngår bøter fra avfallsselskapet.

Vi minner oså om at privat avfall under ingen omstendighet må kastes i Forsvarets containere!!!

[top]