13 mar 2023

Feltsesongen er i gang

Evenes skytterlag arrangerte 2 feltstevner i helgen som var. (12.mars)

Resultater fra Sesongstarten finner du her

Resultater fra 68*nord felten finner du her

[top]