24 jan 2023

Invitasjon til LDKS 15m Midtre krets

Bø skytterlag inviterer til LDKS 15m Midtre krets (NNM) på deres baneanlegg i Sikan
24-26. februar

Påmelding i mittDFS fra 25.januar

LDKS 15m

[top]