08 jan 2022

Oppdatert info fra Ungdomsutvalget

UNGDOMSTRENINGER VER 2.0
Dfs har oppdatert sine retninglinjer for treninger med ungdom under 20 år, noe som åpner for at vi kan komme i gang før 14. januar.
Vi setter derfor i gang med treninger førstkommende tirsdag, se vedlagte oversikt mtp oppmøtetider (for å unngå sild i tønne😊).
Generelt må vi bruke sunn fornuft mtp avstand, håndsprit og antall mennesker tilstede samtidig.
Vi håper dere er klare til å starte opp fra der vi slapp før jul og ser fram til å møte dere alle igjen.
Velkommen på trening!
Ungdomsutvalget
271505278_1285869111916690_4852496298479005504_n
[top]