Ammunisjon

Skytterlaget tar opp bestilling av  ammunisjon for salg til medlemmer, fortrinnsvis på vinteren i forkant av grovkalibersesongen. Følg med på hjemmesida for bestillingsfrister. Ammunisjon kan bestilles ved henvendelse til ammunisjonsforvalter. Vi tar inn ammunisjon fra Norma og Nammo i kalibrene 6,5×55 og .22.

Vi bestiller/selger også ladekomponenter for hjemmelading. Skytterlaget har for øvrig også fullt ladeutstyr som våre medlemmer kan benytte. Ladeutstyret er fastmontert på lagerrommet på vår 100meter standplass. Det er en fordel om du har egne dier.

Du kan også kjøpe ammunisjon hos Jaktia (Voigt Jakt og Fiske) i Bardufoss sentrum.  Ved kjøp legger du selv ut fullt beløp for ammunisjonen, og etterpå får du subsidiene refundert fra vår kasserer.

Vår ammunisjonsforvalter:

Leiv Ivar Berglund   Leiv Ivar Berglund tlf 95914071