Jegere

I 2019 starter vi opp med jegerskyting/storviltprøve torsdag 1. august. Vi holder deretter på hver torsdag fremover helt til elgjakta starter. I tillegg har vi skyting fredag 13. september. Oppstart alle dager kl 1730.

I 2017 blir det innført noen endringer som gjør at jegere i større grad kan delta på DFS-aktiviteter.

I dette dokumentet finner du spørsmål og svar på det du lurer på om jeger-klassen.
Vi håper at omleggingen gjør at flere jegere har lyst til å prøve seg på felt- eller baneskyting. Det gir god trening til jakta og er veldig morsomt å være med på!

 

Målselv Skytterlag er som en organisasjon tilknyttet

ElgjaktDet Frivillige Skyttervesen autorisert for å drive trening for storviltjegere samt avleggelse av storviltprøven.

Jegere som er medlem hos oss har også mulighet til å delta på lagsmesterskap i feltskyting og baneskyting, samt enkelte feltstevner i arrangert av skytterlagene. Disse stevnene teller også som obligatoriske treningsskudd.
Vi gjør oppmerksom på at vi selger ammunisjon til jegere i rimelige mengder ved framlegging av medlemskort i skytterlaget og våpenkort for våpen av aktuelt kaliber.
For øvrige medlemsfordeler i Målselv Skytterlag, se våre meld-deg-inn sider.
Kort om storviltprøven og treningsskyting til denne:

  • Prøven kan først avlegges etter 30 treningsskudd. Treningsskuddene fordeles over minst 2 treninger, der skyteprøven kan avlegges samtidig med andre gangs trening.  Trening skal foregå med kaliber godkjent for storviltjakt mot valgfri blink og skyteavstand. Deltakere i DFS sine terminfestede konkurranser der det skytes med grovkaliber godkjennes som obligatoriske treningsskudd.
  • Skyteprøven skal avlegges med godkjent jaktammunisjon
  • Prøven avlegges med 5 skudd mot godkjent dyrefigur på avstand 100 m i valgfri stilling. Støtte med reim er tillatt. For at prøven skal være bestått må alle skuddene være innefor angitt treffområde.
  • Skyteprøven skal anvises først når hele serien er skutt. Ikke åpen skjerm ved elektroniske skiver!