Styret og andre verv

 

Styret

Leder Øyvind Løkstad 91581870 leder@malselv-skytterlag.no
Adm.utvalg/nestleder Dagfinn Grønvoll 97048986 dagfinn.gronvoll@gmail.com
Materiell og anleggsutvalg Leiv Ivar Berglund 95914071 leivberg@online.no
Sportslig utvalg Ole-Anders Hagen 90911871 oleanders.hag1@gmail.com
Ungdomsutvalg Torstein Johansen 91571255 ungdomsleder@malselv-skytterlag.no
Økonomi Hallvar Brandskognes 90611311 hallvar@brandskognes.no
Sekretær Gyda Enger 97109855 gy-enger@hotmail.com

Ungdomsutvalget

Leder Torstein Johansen 93453772 ungdomsleder@malselv-skytterlag.no
Medlem Lars Tore Hanssen 91119113
Medlem Fred Gaute Aarsandøy
Medlem Frode Søreng
Medlem Sveinung Kvamme
Andre verv
Ammunisjons-
forvalter
Leiv Ivar Berglund 95914071 leivberg(a)online.no
Materiell-
forvalter
Øystein Berglund 48111331 oystein.berglund(a)bp.com