Resultatarkiv åpne stevner

Konsentrasjon

Romjulstreffen 2022
Halloweenstevnet 2022
Målselvtreffen 2022
Frostrøyken 2022
Tørrskoddfelten 2022
SM bane og SM skogsløp 2021
Midt-Tromsstevnet 1 2021
Åpent innendørsstevne 2021
Målselvtreffen 2020
Frostrøyken 2020
Gjenåpningsstevnet 2020
Romjulstreffen 2019
Målselvtreffen 2019
Tørrskoddfelten 2019
SM miniatyr 2019
Frostrøyken 2019
Troms-Trippel’n 2019
Romjulstreffen 2018
Frende Cup Målselv
Org.medaljen Målselv
Troms-Trippel’n 2018
Målselvtreffen 2018
Tørrskoddfelten 2018
Frostrøyken 2018
Romjulstreffen 2017
Organisasjonsmedaljen 2017 Målselv
Troms-Trippel’n 2017
Målselvtreffen 2017
Tørrskoddfelten 2017
Frostrøyken 2017
Romjulstreffen 2016
NORGESCUP BANE 2016
Organisasjonsmedaljen Målselv 2016
Målselvtreffen 2016
Tørrskoddfelten 2016
Troms-Trippel’n 2016
SM miniatyr 2016
Frostrøyken 2016
Romjulstreffen 2015
Org.medaljen Målselv 2015
Troms-Trippel’n 2015
Målselvtreffen 2015
Tørrskoddfelten 2015
Frostrøyken 2015
Romjulstreffen 2014
Orgmedaljen Målselv 2014
Målselvtreffen 2014
Tørrskoddfelten 2014
Frostrøyken 2014
Troms-Trippel’n 2014
Frostrøyken 2013
Tørrskoddfelten 2013
Målselvtreffen 2013
Organisasjonsmedaljen Målselv 2013
Romjulstreffen 2013
Troms-Trippel’n 2013 etter alle innledende runder
Troms-Trippel’n 2013 finaleresultater

Romjulstreffen2012

Organisasjonsmedaljen 2012
Målselvtreffen 2012
Tørrskoddfelten 2012
Frostrøyken 2012
Målselvtreffen 2011
Frostrøyken 2011