DFS-aktivitene

En kort beskrivelse av de viktigste aktivitene som vi bedriver i Det Frivillige Skyttervesen:Baneskyting

 • Baneskyting
  Sesongen for baneskyting varer fra mai til september måned. Det skytes mot 10-delt runde skiver, avstand 200 meter for klassene senior og Veteran 55, mens ungdomsklassene og de eldste veteranene skyter på 100 meter. Det skytes fra overbygde standplasser, som regel mot elektroniske skiver.
 • Feltskyting
  Foregår hovedsaklig i mars-mai, men enkelte feltstevner foregår også på sommeren. Skytingen foregår mot feltfigurer av forskjellig størrelse og utforming, på variable og ofte ukjente avstander. Poengmessig regnes det treff eller bom, i tillegg til innertreff for rangering.
  Ungdommer og de eldste veteranene skyter fast på 100 meter avstand. All skyting foregår fra feltmessige standplasser.
  Skytetidene i feltskyting er ofte korte. For å bli en god feltskytter må du være allsidig og være dyktig til å tilpasse deg de variable forholdene.
 • Innendørsskyting
  I perioden november-februar foregår det meste av skyting innendørs. Da skytes det med finkaliber på 15 meters avstand, som regel mot elektroniske skiver.
 • Stangskyting
  Enkelte arrangører tilbyr stangskyting som tilleggsaktivitet ved banestevner. Stangskyting er ogå en fast og populær deløvelse på Landsskytterstevnet og landsdelsstevner.
  Skytingen foregår mot to forskjellige avstander. På hver avstand skal man i løpet av 25 sekunder treffe flest mulig ganger i figuren. Fritt antall skudd.
 • Felthurtigskyting
  Arrangeres som regel side om side ved Stangskyting. I felthurtigskyting skal det treffes tre forskjellige figurer på forskjellige avstander, på kortest mulig tid. Utgangsstilling er stående, og på ildkommando skal man kaste seg ned og treffe de tre målene raskest mulig.
 • Skifeltskyting
  Ligner på skiskyting, men skytedelen er mer vektlagt. Det skytes med grovkalibret våpen mot ukjente avstander, og skidelen foregår i klassisk stil.
 • Skogsløp med skyting
  En aktivitet som har blitt populær de siste årene. Arrangeres som et ekstra konkurransetilbud ved større banestevner om sommeren. Ligner skifeltskyting, men våpnet ligger på standplass når man gjennomfører løpingen.
 • Storviltprøven
  Obligatorisk for storviltjegere. Se våre jegersider for mer informasjon.