23 jan 2023

Invitasjon til Nasjonal grovfeltfelthelg

Ringerike skyttersamlag inviterer til Nasjonale felthelg, 25-26. mars
Påmelding i MittDFS fra 1.februar (Forhåndspåmelding mulig, les innbydelsen)

Invitasjon NGFH 2023

[top]