05 mai 2020

Klart for organisert trening – dersom vi følger disse reglene

Endelig kan vi begynne å skyte litt i fellesskap igjen, dog med en del begrensninger. Fra torsdag 7. mai starter vi opp med torsdagstreninger. Ungdomsutvalget vil for øvrig annonsere når det er mulig å starte med ungdomstreninger på tirsdager igjen, da i et svært begrenset format siden vi ikke kan benytte felles skytterutstyr/våpen.

For å ivareta egen og andres smittesikkerhet er det viktig at reglene som er gjengitt under følges. Det ligger et ansvar på hver enkelt, og det ligger et ekstra ansvar for den som er utpekt som ansvarlig på hver enkelt treningskveld. Følg reglene folkens, så kommer vi fortere tilbake i normal drift igjen både når det gjelder skyttersporten og samfunnet for øvrig.
Se for øvrig liste her under medlemsinfo over hvem som ansvar for treningskveldene fremover.

Når det gjelder konkurranser fremover avventer styret i skytterlaget nye føringer for stevnearrangement. De reglene som ligger per i dag gir litt for store begrensninger til at det er hensiktsmesig å gjennomføre et skytterstevne. Vi vil derfor mest sannsynlig måtte forskyve Målselvtreffen fra opprinnelig dato som er 6. – 7. juni. Det samme gjelder SM skogsløp som vi skulle arrangere 5. juni, det er vel tvilsomt om vi klarer å få avviklet det denne sommeren.

Instruks for treningskvelder (pdf)

Instruks for ansvarlig for treningskvelder

[top]