04 sept 2023

Søknader om sportslig støtte

Årets sesong er over, og dersom det er noen som skal søke om økonomisk sportslig støtte som f.eks reisestøtte er siste frist for søknad den 14. september. Søknad sendes til post@malselv-skytterlag.no. Sportslig støtte innvilges iht retningslinjer gitt av årsmøtet.
For de som allerede har søkt dette året er søknader innvilget av styret og vil snart bli utbetalt.

[top]