23 feb 2020

Temadag feltskyting ungdom

Lørdag 29 feb arrangerer vi temadag feltskyting for ungdom på sentralskytebanen.

Oppstart kl.1000 for å rekke å komme oss ut og få skutt litt i best mulig lys, etter litt teori.
Så får vi håpe at været er med oss!

«Feltskyting handler mest av alt om forberedelser, og det at man faktisk har øvd på de forhold og forutsetninger man skal konkurrere under.»

Teoritemaer:
– Skyting ute under åpen himmel. Hvordan påvirker det oss om vinteren, og om sommeren?
– Standplassen
– Sikte på en feltfigur
– Vurdere vind og korrigere for den.

Praktisk del:
– Tilnærme oss feltstandplassen (vi skal lage en god og en mindre god standplass på forhånd)
– Skyte på feltfigurer (fra den gode standplassen)

Her er det svært mye god læring, og både de som har skutt felt tidligere samt nye feltskyttere er hjertelig velkommen.
Dette er selvfølgelig gratis for ungdomsmedlemmer😊

PÅKLEDNING er kjempeviktig! Ta med en bag med gode klær for å ligge ute i snøen og skyte – husk hansker/skytevotter. Poser med håndvarmere kan ev benyttes.

De som skal være med bes melde fra på facebooksiden eller til leder ungdomsutvalget.

[top]