20 des 2019

Torsdagstreninger 2020

Det er laget lister over hvem som har ansvar for torsdagstreninger første halvår 2020. Lista finner du her under medlemsinfo. Sjekk om du finner navnet ditt der.

Det er også laget en liste over senior/veteranskyttere som er utpekt til å hjelpe til på tirsdagstreningene, og den lista finner du på samme sted. Ungdomsutvalget har stor aktivitet, og den er selvsagt viktig for lagets og skyttersportens fremtid. Det er derfor viktig at mange bidrar til å støtte opp om ungdomstreningene slik at de gir godt utbytte for ungdomsskytterne våre.

[top]